STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Ogłoszenie – Hyperreal

  23 maja 2020, 20:10  

Stowarzyszenie „MAR” we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniką w Opolu i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie analizuje w celach naukowych, klinicznych oraz społecznych wpisy uczestników Hyperreal, w celu stworzenia narzędzia do automatycznego diagnozowania osób z problemami psychicznymi na podstawie ich wypowiedzi.

Proponujemy osobom zarejestrowanym w Hyperreal, które mają taką potrzebę i się na to zgodzą – bezpłatne porady psychiatryczne (wizyty diagnostyczne) z możliwością podjęcia leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu


Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień zajmuje się holistycznym spojrzeniem dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej »


Cele stowarzyszenia
rozwijanie leczenia osób uzależnionych i współdziałanie w usprawnianiu opieki nad osobami uzależnionymi.

Czytaj więcej »

WhatsApp chat