STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Szkolenia:


Szkolenie MAR: Lublin

  12 października 2020, 21:57   

Kolejne szkolenie dla lekarzy „Teoria, patofizjologia, diagnostyka, problemy kliniczne i społeczne leczenie uzależnień behawioralnych” organizowane przez Stowarzyszenie MAR odbędzie się w Lublinie 17-18.10.2020


Uzależnienia behawioralne – rozpoznanie i dalsze postępowanie

  14 marca 2019, 14:28   

Stowarzyszanie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” realizuje projekt szkoleniowy: Uzależnienia behawioralne – rozpoznanie i dalsze postępowanie, skierowany do lekarzy. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt: Edward Jacek Gorzelańczyk medsystem@medsystem.com.pl

Logo Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii


WhatsApp chat