STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Cele stowarzyszenia


Główne cele Stowarzysznia to:

 • rozwijanie leczenia osób uzależnionych i współdziałanie w usprawnianiu opieki nad osobami uzależnionymi,
 • wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób prowadzących leczenie osób uzależnionych,
 • integracja osób zajmujących się zagadnieniami leczenia osób uzależnionych,
 • wspieranie aktywności naukowej dotyczącej uzależnień i tematyki podwójnej diagnozy,
 • rozpoczynanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych na rzecz leczenia osób uzależnionych,
 • podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń zawodowych leczenia osób uzależnionych,
 • rozpoczynanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowywania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujących leczenie osób uzależnionych,
 • rozpowszechnianie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 • prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej uzależnień,
 • wspieranie i rozwijanie niebiologicznych metod leczenia uzależnień,
 • prowadzenie prac badawczych lub naukowych.
WhatsApp chat