STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Realizowane projekty


  • Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.
  • Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębianiu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.
  • Wpływ biofeedbacku na funkcje psychomotoryczne u osób uzależnionych od hazardu.
  • Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.
  • Percepcja bodźców mownych i muzycznych z zaburzoną strukturą syntaktyczną u osób uzależnionych od hazardu.
  • „Przejmij kontrolę” – program edukacyjno-motywujący dla osób nadużywających/uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
  • Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami, HIV/AIDS.
  • Pomocna dłoń – poradnictwo i wsparcie dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

 

WhatsApp chat