STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Stowarzyszenie


Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień zajmuje się holistycznym spojrzeniem dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych jak również rozpoznawania, leczenia osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz stosowania metod wspomagających leczenie uzależnień.

Jednym z ważnych celów Stowarzyszenia jest edukacja.