STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

O Stowarzyszeniu


Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień MAR powstało w 2013 roku z inicjatywy polskich badaczy i klinicystów koncentrujących się w swojej praktyce na pomocy osobom uzależnionym zarówno behawioralnie jak i od substancji psychoaktywnych. Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli wielu dyscyplin, co umożliwia podejmowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych oraz kształtowanie wielowymiarowego i holistycznego podejścia do problemu uzależnień.

Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, ale również edukacja (poprzez działalność szkoleniową i wydawniczą), prowadzenie prac badawczych nakierowanych na rozwój terapeutycznych metod leczenia uzależnień (również niebiologicznych) oraz usprawnianie opieki nad osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Stowarzyszenie aktywnie realizuje liczne projekty badawcze, jest również organizatorem corocznych międzynarodowych konferencji naukowych stanowiących okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy specjalistami z całego świata.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

WhatsApp chat