STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Uzależnienia behawioralne – rozpoznanie i dalsze postępowanie

  14 marca 2019, 14:28  

Stowarzyszanie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” realizuje projekt szkoleniowy: Uzależnienia behawioralne – rozpoznanie i dalsze postępowanie, skierowany do lekarzy. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt: Edward Jacek Gorzelańczyk medsystem@medsystem.com.pl


Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień zajmuje się holistycznym spojrzeniem dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej »


Cele stowarzyszenia
rozwijanie leczenia osób uzależnionych i współdziałanie w usprawnianiu opieki nad osobami uzależnionymi.

Czytaj więcej »