STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Uzależnienia behawioralne – rozpoznanie i dalsze postępowanie

  14 marca 2019, 14:28  

Stowarzyszanie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” realizuje projekt szkoleniowy: Uzależnienia behawioralne – rozpoznanie i dalsze postępowanie, skierowany do lekarzy. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt: Edward Jacek Gorzelańczyk medsystem@medsystem.com.pl

Logo Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii


WhatsApp chat