STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Conference of Substitution Treatment of MAR

  3 czerwca 2024, 15:57  

Directions of basic and clinical research in addictions

Conference of Substitution Treatment of Addiction “Medically Assisted Recovery”
Dobroszyce, POLAND

Walne Zebranie Stowarzyszenia MAR – 8.06.2024

Conference Poster

Program


WhatsApp chat