STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Aktualności:


Opioidowe leczenie agonistyczne

  11 listopada 2020, 19:37  

Przy wsparciu Stowarzyszenia MAR ukazał się polski przekład raportu Grupy Pompidou dotyczącego ramowych warunków leczenia uzależnienia obejmujących przepisywanie leków agonistycznych pt.:

Opioidowe leczenia agonistyczne. Główne zasady dotyczące przeglądu ustawodawstwa i przepisów.


Szkolenie MAR: Lublin

  12 października 2020, 21:57  

Kolejne szkolenie dla lekarzy „Teoria, patofizjologia, diagnostyka, problemy kliniczne i społeczne leczenie uzależnień behawioralnych” organizowane przez Stowarzyszenie MAR odbędzie się w Lublinie 17-18.10.2020


Ogłoszenie – Hyperreal

  23 maja 2020, 20:10  

Stowarzyszenie „MAR” we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniką w Opolu i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie analizuje w celach naukowych, klinicznych oraz społecznych wpisy uczestników Hyperreal, w celu stworzenia narzędzia do automatycznego diagnozowania osób z problemami psychicznymi na podstawie ich wypowiedzi.

Proponujemy osobom zarejestrowanym w Hyperreal, które mają taką potrzebę i się na to zgodzą – bezpłatne porady psychiatryczne (wizyty diagnostyczne) z możliwością podjęcia leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

Zaproszenie do projektu badawczego


VII Konferencja Stowarzyszenia „MAR”

  14 marca 2019, 15:13  

Overcoming obstacles in addiction treatment and recovery
Conference of Substitution Treatment of Addiction “Medically Assisted Recovery”
Gniezno, POLAND

 

Program konferencji /Conference programme

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (DOC)


Uzależnienia behawioralne – rozpoznanie i dalsze postępowanie

  14 marca 2019, 14:28  

Stowarzyszanie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” realizuje projekt szkoleniowy: Uzależnienia behawioralne – rozpoznanie i dalsze postępowanie, skierowany do lekarzy. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt: Edward Jacek Gorzelańczyk medsystem@medsystem.com.pl

Logo Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii


Nawet jedna dawka zabija

  30 października 2018, 15:23  

Rozmowa z dr. hab. Edwardem Jackiem Gorzelańczykiem, profesorem Collegium Medicum UMK, specjalistą psychiatrą, lekarzem chorób wewnętrznych, biologiem molekularnym.

Paulina Gajkowska, Nasz Dziennik, 29.10.2018

Wywiad z prof. Gorzelańczykiem

Co jakiś czas słyszymy tragiczne doniesienia o śmierci w wyniku zażycia dopalaczy. Panie Profesorze, czym faktycznie one są?

Jest to zwyczajowe, kulturowo zaakceptowane w Polsce określenie na substancje psychoaktywne, które po raz pierwszy pojawiły się na rynku w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zgodnie z uproszczoną, obowiązującą definicją dopalacz (nowa substancja psychoaktywna) to nowy narkotyk lub związek psychotropowy w formie czystej lub w postaci produktu, który nie podlega kontroli przez konwencje międzynarodowe dotyczące leków/związków psychoaktywnych, a który może wywołać szkody zdrowotne porównywalne do tych, które są skutkiem zażywania substancji wymienionych w konwencjach. Polska nazwa „dopalacze” jest bardzo myląca.

Dlaczego?

Sugeruje, że są to substancje działające aktywizująco i psychostymulująco, podwyższająco nastrój, pamięć i sprawność umysłową. Jednak tak działają (i to na ogół krótkotrwale) tylko niektóre substancje zaliczane do dopalaczy. W rzeczywistości dopalacze to bardzo zróżnicowana grupa związków chemicznych o niejednorodnym działaniu na układ nerwowy i inne układy organizmu.


13. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Leczenia Uzależnień (EUROPAD)

  18 lutego 2018, 13:53  

The 13th European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD) conference will be held in Krakow, Poland on May 25-27, 2018.

Przewodniczący:
Icro Maremmani (Piza, Włochy)
Edward Jacek Gorzelańczyk (Bydgoszcz, Polska)


Cele leczenia substytucyjnego w psychiatrii

  21 kwietnia 2016, 12:53  

Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja
International Interdisciplinary Conference „Substitution treatment goals in psychiatry”
Fourth Conference of the Substitution Addiction Treatment Association „MAR”

Tarnowskie Góry, 14-16 czerwiec 2016


Uzależnienie problem cywilizacji XXI wieku

  15 marca 2015, 13:33  

III Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”
Gdańsk, 21-23.05.2015
Hotel Novotel Gdańsk Marina
ul. Jelitkowska 20
80-342 Gdańsk, POLAND

Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja:
„Uzależnienie problem cywilizacji XXI wieku”

International Interdisciplinary Conference – “Addiction the civilization problem of twentyfirst century”- Third Conference of the Substitution Addiction Treatment Association „MAR”


WhatsApp chat