STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Aktualności:


VII Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”, GNIEZNO 7-9 czerwca 2019

  14 marca 2019, 15:13  

EN Conference of Substitution Treatment of Addiction „Medically Assisted Recovery” Gniezno, Poland

Program konferencji / Conference programme

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
Formularz zgłoszeniowy (DOC)


Nawet jedna dawka zabija

  30 października 2018, 15:23  

Rozmowa z dr. hab. Edwardem Jackiem Gorzelańczykiem, profesorem Collegium Medicum UMK, specjalistą psychiatrą, lekarzem chorób wewnętrznych, biologiem molekularnym.
Paulina Gajkowska, Nasz Dziennik, 29.10.2018

Co jakiś czas słyszymy tragiczne doniesienia o śmierci w wyniku zażycia dopalaczy. Panie Profesorze, czym faktycznie one są?
– Jest to zwyczajowe, kulturowo zaakceptowane w Polsce określenie na substancje psychoaktywne, które po raz pierwszy pojawiły się na rynku w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zgodnie z uproszczoną, obowiązującą definicją dopalacz (nowa substancja psychoaktywna) to nowy narkotyk lub związek psychotropowy w formie czystej lub w postaci produktu, który nie podlega kontroli przez konwencje międzynarodowe dotyczące leków/związków psychoaktywnych, a który może wywołać szkody zdrowotne porównywalne do tych, które są skutkiem zażywania substancji wymienionych w konwencjach. Polska nazwa „dopalacze” jest bardzo myląca.

Dlaczego?

– Sugeruje, że są to substancje działające aktywizująco i psychostymulująco, podwyższająco nastrój, pamięć i sprawność umysłową. Jednak tak działają (i to na ogół krótkotrwale) tylko niektóre substancje zaliczane do dopalaczy. W rzeczywistości dopalacze to bardzo zróżnicowana grupa związków chemicznych o niejednorodnym działaniu na układ nerwowy i inne układy organizmu.


13. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Leczenia Uzależnień (EUROPAD)

  18 lutego 2018, 13:53  

The 13th European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD) conference will be held in Krakow, Poland on May 25-27, 2018.

Przewodniczący:
Icro Maremmani (Piza, Włochy)
Edward Jacek Gorzelańczyk (Bydgoszcz, Polska)


Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień zajmuje się holistycznym spojrzeniem dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej »


Cele stowarzyszenia
rozwijanie leczenia osób uzależnionych i współdziałanie w usprawnianiu opieki nad osobami uzależnionymi.

Czytaj więcej »