STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

VII Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”, GNIEZNO 7-9 czerwca 2019

  14 marca 2019, 15:13  

Overcoming obstacles in addiction treatment and recovery
Conference of Substitution Treatment of Addiction “Medically Assisted Recovery”
Gniezno, POLAND

 

Program konferencji /Conference programme

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (DOC)

7-9 June 2019

Hotel Pietrak
ul. Chrobrego 3
62-200 Gniezno

 

 • Overcoming obstacles in addiction treatment and recovery
 • Substance use disorders – clinical picture of addicts
 • From neurobiology and theory to treatment and practice in addiction
 • New ideas in substitution treatment
SPEAKERS:
 • Icro Maremmani (ITALY)
 • Ayman Moshen Fareed (USA)
 • Adrian Dunlop (Australia)
 • Luis Patricio (PORTUGAL)
 • Henry Lothan (USA)
 • Albrecht Ulmer (GERMANY)
 • Liljana Ignjatova (MACEDONIA)
 • Edward Gorzelańczyk (POLAND)

 


Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień zajmuje się holistycznym spojrzeniem dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej »


Cele stowarzyszenia
rozwijanie leczenia osób uzależnionych i współdziałanie w usprawnianiu opieki nad osobami uzależnionymi.

Czytaj więcej »

WhatsApp chat